تبلیغات
حسابداری و کامپیوتر - انتشار متن اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 16

حسابداری و کامپیوتر
 

متن اصلاحات استاندارد حسابداری شماره 16، «آثار تغییر در نرخ ارز» به شرح زیر منتشر شد:
1- شماره بند «29»، به «29- الف» تغییر می‌یابد.
2- بند «29- ب»، به شرح زیر به متن استاندارد اضافه می‌شود:
«29- ب»: تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوطه اضافه می‌شود:
الف- کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب- در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
همچنین در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقی مانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.
3- در بند 64، بعد از کلمه «استاندارد»، عبارت «به استثنای بند 29- الف» اضافه می‌شود.
4- در بند 62 و در بند 1 پیشگفتار، بعد از عبارت «تاریخ 1391/01/01»، عبارت «(به استثنای بند 29- ب که از تاریخ 1391/06/01)» اضافه می‌شود.منبع : مجله حسابرس


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 مرداد 1392 توسط مسعود میرزالو
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک